Naučni časopis AGROEKONOMIKA je otvorenog tipa, izlazi 4 puta godišnje, izdaje ga Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Po kategorizaciji naučnih časopisa a čiji su izdavači iz Republike Srbije, časopis AGROEKONOMIKA je prepoznat kao

2017. vodeći časopis nacionalnog značaja (kategorija M51) za naučnu oblast BIOTEHNOLOGIJA I POLJOPRIVREDA
2017.  vodeći časopis nacionalnog značaja (kategorija M51) za naučnu oblast DRUŠTVENE NAUKE - EKONOMIJA I ORGANIZACIONE NAUKE
2018.  vodeći časopis nacionalnog značaja (kategorija M51) za naučnu oblast BIOTEHNOLOGIJA I POLJOPRIVREDA
2018.  časopis nacionalnog značaja (kategorija M52) za naučnu oblast DRUŠTVENE NAUKE - EKONOMIJA I ORGANIZACIONE NAUKE
2019.  vodeći časopis nacionalnog značaja (kategorija M51) za naučnu oblast BIOTEHNOLOGIJA I POLJOPRIVREDA
2019.  časopis nacionalnog značaja (kategorija M52) za naučnu oblast DRUŠTVENE NAUKE - EKONOMIJA I ORGANIZACIONE NAUKE

Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, stru­čne radove, prethodna saopštenja, prikaze knjiga i dokumente. Svi radovi se recenziraju i za objavljivanje moraju imati pozitivne recenzije. Autor je anoniman za recenzenta a re­ce­nzent je anoniman za autora rada. Recenzent vrednuje rad i može da napiše pozitivnu rece­nzi­ju, da predloži doradu ili da napiše negativnu recenziju rada. Rukopis koji je predložen za iz­vesne izmene, uređivački odbor prosleđuje autoru, uz tekst recenzije. Negativno ocenjen rad vraća se autoru, uz tekst anonimne recenzije.

Autori se pozivaju da prilažu svoje radove. Objavljivanje radova se ne naplaćuje niti se isplaćuje honorar autoru.