• Poljoprivredni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet

Naučni časopis AGROEKONOMIKA je otvorenog tipa, izdaje ga Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne članke, stru­čne radove, prethodna saopštenja, prikaze knjiga i dokumente. Radovi koji se kategorizuju kao naučni moraju da imaju jednu pozitivnu recenziju. Autor je anoniman za recenzenta a re­ce­nzent je anoniman za autora rada. Recenzent vrednuje rad i može da napiše pozitivnu rece­nzi­ju, da predloži doradu ili da napiše negativnu recenziju rada. Rukopis koji je predložen za iz­vesne izmene, uređivački odbor prosleđuje autoru, uz tekst recenzije. Negativno ocenjen rad vraća se autoru, uz tekst anonimne recenzije.

Autori se pozivaju da prilažu svoje radove. Objavljivanje radova se ne naplaćuje niti se isplaćuje honorar autoru.

Urednik

Glavni i odgovorni urednik je Prof. dr Branislav Vlahović koji sa uređivačkim odborom sprovodi uređivačku politiku.