• Poljoprivredni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet
  • Poljoprivredni fakultet

(izborom pojedinog rada preuzima se samo izabrani rad a izborom broja preuzima se ceo broj)

Agroekonomika br. 71    (download celog broja)

Uređivački i Redakcijski odbor

 

Jakšić Dejan, Zekić Stanislav, Ristić Miloš, Mijić Kristina

PROFITABILNOST POLJOPRIVREDNIH PREDUZEĆA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EVROPE

Đurić Katarina, Vukoje Veljko, Tomaš Simin Mirela

AGRARNI BUDŽET KAO OBLIK FINANSIRANJA POLJOPRIVREDE U REPUBLICI SRBIJI I HRVATSKOJ

Branislav Vlahović, Stevan Veličković

IZVOZ POVRĆA U FUNKCIJI RAZVOJA POVRTARSKE PROIZVODNJE U REPUBLICI SRBIJI

Danica Bošnjak, Vesna Rodić, Jelena Karapandžin

DINAMIKA I STABILNOST CENA SOJE U REPUBLICI SRBIJI

Beba Mutavdžić, Nebojša Novković, Žarko Ilin

ANALIZA PREDVIĐANJA PROIZVODNIH PARAMETARA KUPUSA U SRBIJI

Milić Dušan, Lukač Bulatović Mirjana, Vučićević Vesna

TENDENCIJE KRETANJA POVRŠINA I PROIZVODNJE VOĆA U VOJVODINI

Janković Dejan, Petrović Marica, Novakov Marina

IZAZOVI POLJOPRIVREDNOG SAVETODAVSTVA U SRBIJI

Ивановић Татјана, Максимовић Горан

РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ СЕВЕРНОГ КОСОВА КАО ЈЕДАН ОД ЦИЉЕВА РАДА ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ СЛУЖБЕ

Sredojević Zorica, Naumovski Vladimir,

EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI U FUNKCIJI STRATEGIJE RAZVOJA PREDUZEĆA

Jagrović Aleksandar, Jagrović Biljana

SPECIALIZED ENGLISH-SERBIAN TRANSLATION OF RISK MANAGEMENT TERMINOLOGY IN BANKING

UPUTSTVO AUTORIMA